Είναι ασφαλής η κατανάλωση του Popy’s Gourmet Popcorn απο άτομα με αλλεργία στους ξηρούς καρπούς?
Στην κουζίνα παρασκευής του Popy’s Gourmet Popcorn χρησιμοποιούμε ξηρούς καρπούς και γαλακτοκομικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό, η κατανάλωση του Popy’s Gourmet Popcorn αντενδείκνυται σε άτομα με αλλεργία στους ξηρούς καρπούς. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση του Popy’s Gourmet Popcorn απο άτομα που αντιμετωπίζουν αλλεργίες σε τρόφιμα, επικοινωνήστε μαζί μας στο customerservice@popyspopcorn.comReturn back to Popy's Gourmet Popcorn