ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Το Popy’s Gourmet Popcorn παρασκευάζεται σε κουζίνα όπου χρησιμοποιούνται ξηροί καρποί και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Για το λόγο αυτό η κατανάλωση του Popy’s Gourmet Popcorn αντενδείκνυται για άτομα που έχουν οποιαδήποτε μορφής αλλεργία σε ξηρούς καρπούς και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση του Popy’s Gourmet Popcorn από άτομα που αντιμετωπίζουν αλλεργίες σε τρόφιμα, επικοινωνήστε μαζί μας στο customerservice@popyspopcorn.com.